Læringens Dag

Læringens Dag

ÅBENT CALL FOR WORKSHOPS

Read the English version here.

Corona nedlukningen i 2020/2021 har givet os ny indsigt i og vigtige erfaringer med de didaktiske muligheder og begrænsninger ved forskellige online og hybride undervisningsformater. Samtidig har den fysiske isolation også vist, hvor vigtig interaktion og sociale relationer er for trivsel og læring.

Set i lyset af disse erfaringer, afholdes Læringens Dag fremover i et hybridt format, med online workshops og inspirationsoplæg samt mulighed for lokale, fysiske møder med fælles frokost, socialt samvær og erfaringsudveksling med kolleger fra eget institut.

Temaet for Læringens Dag 2021 er interaktion og trivsel. Dialog og erfaringsudveksling på tværs af AAU vil blive prioriteret højt, og alle interesserede inviteres hermed til at byde ind med en workshop inden for dagens overordnede tema. Se program for dagen nedenfor.

PROGRAM

Formiddagen indledes af pro-rektor, som byder velkommen. Der vil være oplæg ved årets underviser, workshops samt keynote. Dagens online program rundes af med en poster session på TEAMS. Herefter vil være mulighed for lokal, fælles frokost og refleksion over dagens emner.

09.00-09.15 Velkomst v/Anne Marie Kanstrup, pro-rektor

09.15-09.30 Fejring og oplæg ved Jens Myrup Pedersen, årets underviser

09:30–09:40 Intro til dagens aktiviteter

09.40-09.45 PAUSE

09:45-10:45 Online workshops (Breakout room i TEAMS)

10.45-10.55 PAUSE

10.55-11.55 Interaktiv poster session (Breakout room i TEAMS)

11.55-12.30 Online keynote og fælles dialog v/Sociolog Nicolai Moltke-Leth

12.30 Frokost og refleksion (Kantinen, FIB 15)

WORKSHOPS (09:45-10.45)

Der er mulighed for at byde ind med en online workshop af 1 times varighed. Fokus vil være på

 1. Integrating casework into your teaching – challenges and good practices, Antonia Beatrice Scholkmann
 2. Det problemorienterede projektarbejdes potentialer og problemstillinger – erfaringer fra psykologistudiet, Casper Feilberg
 3. Covid-19 has showcased the need for online/digital tools when teaching courses, Milo Marsfeldt Skovfoged
 4. Workshoppen vil introducere til den didaktiske metode ABC Learning Design, Jonas Svenstrup Sterregaard
 5. Denne workshop vil præsentere resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af undervisere- og studerendes erfaringer med digitalt understøttet læring under corona-nedlukningen i 2020, Lykke Brogaard Bertel, Niels Erik Lyngdorf, Thomas Ryberg, Thomas Andersen
 6. Tips and tricks to set up an E-course, Jorge Ivan Contreras Cardeno
 7. Studerendes digitale projektarbejde – hvad kræver det? I workshoppen diskuterer vi forudsætningerne for at studerende kan arbejde kvalificeret med digitalt projektarbejde – hvad bør understøttes og hvordan? Mette Dencker Johansen, Louise Pape-Haugaard og Anders Holm

POSTER SESSION (10:55-11:55)

 1. Competence Awareness. Learning and Interaction in STEM and SSH, Helene Balslev Clausen & Vibeke Andersson 
 2. An AAU Engineering post-corona project to bring forth best practices from the first lockdown and into semester courses, Casper Steinmann
 3. Learning to program with restriction-resilient flipped-classroom approach, Jimmy J. Nielsen
 4. Digitale elementer i kursusundervisning – en samling gode ideer.  Posteren beskriver det inspirationskatalog med ideer til undervisningsplanlægning og digitale værktøjer, Mette Dencker Johansen, Niels Rossing og Anders Holm
 5. Nowadays teachers and educators have possibility to build a course from a wide range of activities and tools — both online and offline, Sergey Kucheryavskiy 
 6. Hackathons som strategi for arbejdet med komplekse problemstillinger i PBL. Vi afprøver i samarbejde med Grundfos nye undervisningsmetoder for udvikling af de studerende kompetencer for samarbejde på tværs af discipliner med udgangspunkt i virkelige komplekse problemstillinger, defineret af og i samarbejde med en virksomhed, Henrik Worm Routhe og Maiken Winther
 7. Denne poster-session vil præsentere resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af undervisere- og studerendes erfaringer med digitalt understøttet læring under corona-nedlukningen i 2020 på AAU, Lykke Brogaard Bertel, Niels Erik Lyngdorf, Thomas Ryberg, Thomas Andersen
 8. Why diversity and inclusion is everyone’s business”? Stine Printzlau Vester
 9. We will present the digital possibilities in the newly established digital labs at AAU Business School. These labs are provide a setting for educators to develop their skills in digital teaching and dissemination using professional equipment. The aim of the poster is to encourage a discussion of both the technical and didactical side of digital teaching, Louise Brøns Kringelum

PROGRAMME

The morning begins with a welcome address by the pro-rector. There will be a presentation by the AAU teacher of the year, workshops and a keynote. The online program concludes with an poster session on TEAMS. Afterwards, there is the opportunity for a local, joint lunch and reflection on the day’s topics.

09.00-09.15 Welcome address by the pro-rector Anne Marie Kanstrup
09.15-09.30 Honoring of and presentation by the AAU teacher of the year Jens Myrup Pedersen
09.30-09.40 Introduction to activities
09.40-09.45 BREAK
09:45-10:45 Online workshops (breakout room, TEAMS)
10.45-10.55 BREAK
10.55-11.55 Interactive poster session (breakout room, TEAMS)
11.55-12.30 Online keynote and joint dialogue by Sociolog Nicolai Moltke-Leth
12.30 Lunch and reflection (canteen, FIB15)

 

Arbejdsgruppen bag konferencen

DSUR har sammensat en ny arbejdsgruppe, som står bag planlægningen af konferencen og refererer til rådet. Gruppen består af en repræsentant fra hvert fakultet og for første gang også en studenterrepræsentant:

 • Line Bune Juhl fra SAMF
 • Lykke Brogaard Bertel fra TECH
 • Lars Haastrup Pedersen fra ENG
 • Kathrine Liedtke Thorndahl fra SUND
 • Johannes Kruse, studerende
 • Prodekan for uddannelse Falk Heinrich fra HUM

AAU Kompetenceudvikling er tovholder på konferencen.

Kontakt AAU Kompetenceudvikling

Kaveh Shamshiri-Petersen / tlf. 9940 3879