VIP-kompetencer

Strategisk fokus på karriereudvikling

AAU har et strategisk fokus på kompetenceudvikling af underviserne, da de er centrale for at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Samtidigt fokuserer AAU Kompetenceudvikling på karriereudvikling for akademiske medarbejdere (VIP) på AAU, så det er tydeligt, hvilke mulige spor en karriere på AAU rummer, og hvordan man får det bedste ud af sin karriere i et samspil mellem personlige ambitioner og AAU's målsætninger.

Forskerkompetencer

AAU Research Academy er et tilbud til yngre forskere på AAU om hjælp til at komme godt i gang med karriereudviklingen, så de får lagt trædestenene til at blive fremtidens topforskere på AAU. De formelle kompetenceudviklingstilbud supplerer indsatsen og dialogen lokalt på institutterne.

Mere erfarne forskere og undervisere kan opgradere deres kompetencer inden for fx projektarbejde (mødeledelse, procesfacilitering og effektive styregrupper), professionel kommunikation eller English as a Medium of Instruction (EMI) med tilhørende certificering.

Det nye tiltag under AAU's digitaliseringsstrategi CLAAUDIA tilbyder dataunderstøttelse, hjælp og kompetenceudvikling, så forskere kan udnytte de digitale ressourcer bedre og leve op til gældende retningslinjer for god forskningsetik og databehandling.

Undervisningskompetencer

AAU's kompetencestrategi sætter også fokus på de pædagogiske kompetencer og problembaseret læring (PBL), og kompetenceudviklingstilbuddene tæller bl.a. adjunktforløb og introduktion til PBL for undervisere, der kommer til AAU fra andre universiteter.

Lederudvikling

Er du studienævnsformand, forskergruppeleder eller studieleder, er der mulighed for målrettet kompetenceudvikling, så du er klædt på til at løfte opgaverne. Læs mere på siden om lederudvikling om specifikke kurser rettet mod netop disse ledelsesfunktioner.