Håndtering af den nye hybride arbejdsform på arbejdspladsen

Håndtering af den nye hybride arbejdsform på arbejdspladsen

Coronakrisen har medført store ændringer på arbejdspladsen, hvor den hybride arbejdsform -en arbejdsform, hvor der delvist arbejdes på distancen, ser større udbredelse på arbejdspladsen. Denne nye hverdag byder på nye muligheder, men også nye udfordringer i forhold til blandt andet trivsel og opgaveløsning.

For at denne arbejdskultur fungerer, kan det være nyttigt at få sat ord på og reflekteret over dette i samarbejde. Vi har derfor på nedenstående side samlet en række nyttige hjemmesider med viden, værktøjer samt gode råd og refleksioner, som inspiration til dig som leder, over det at skulle lede i et hybridt arbejdsmiljø. 

 

Viden og gode råd

På Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside kan du også finde gode råd til, hvordan du som leder får skabt rammerne omkring et hybridt arbejdsfællesskab, indretning af den hybride arbejdsplads og til det hybride møde – med tjekliste over hvad der er vigtigt at tænke over i forbindelse med det hybride møde. Desuden finder du gode råd til hybrid ledelse, hvori du kan finde inspiration i Medarbejder- og kompetencestyrelsens 5 fremlagte opmærksomhedspunkter, reflektionsspørgsmål samt konkrete ledelsesgreb.

Hjemmesiden Coronatrivsel.dk udspringer af forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. På denne side er samlet en række (dialog-)værktøjer til medarbejdere og ledere til at have fokus på de stærke arbejdsfællesskaber i forbindelse med at arbejde i et hybridt miljø. Her har du bl.a. mulighed for at læse om læring og erfaringer fra arbejdslivet under corona, og hvordan vi kan lære af dette i vores nuværende arbejdsliv med hybridarbejde.

Er du leder og møder primært ind?

  • På ovenstående side finder du bl.a. pointer fra MESA studiet om din egen trivsel, samt om medarbejdernes trivsel. Du finder viden fra andre studier samt redskaber og gode råd til hvordan du kan understøtte din egen og medarbejdernes trivsel.

Er du leder som arbejder primært på distancen?

 

Webinar om arbejdet efter corona

Her kan du se en video med nogle af de vigtigste pointer efter webinaret med Pia Hauge i juni.

 

værktøjer

  • De fire reflektionszoner er et reflektionsværktøj som tager afsæt i det brud af rutiner og vaner som de fleste oplevede under coronakrisen, formålet med metoden er at skabe og fastholde gode vaner.  
  • I læringens fodspor er et samtaleværktøj som du i samarbejde med dine kollegaer/medarbejdere kan bruge til at gå på opdagelse i hinandens erfaringer fra den hybride arbejdsform på baggrund af tekster til refleksion.
  • Fra learning til doing er et redskab som med fordel kan benyttes i forbindelse med et teammøde eller i forbindelse med en workshop. Dette værktøj kan bidrage til en samtale om de ting som i arbejdslivet fungerer godt ved hjemme-/hybridarbejde, samt hvad der fungerer mindre godt. Efterfølgende ligges der i samarbejde en plan for hvordan i som team kan arbejde udenom de ting som fungerede mindre godt.
  • Hold fast! er et individuelt reflektionsredskab hvor du eller dine medarbejdere, kan ligge en fastholdelsesplan for det fremtidige hybride arbejde på arbejdspladsen.
  • Sådan genstarter i fællesskabet

HR-afdelingen har samlet 2 bud på, hvordan I kan skabe rammerne om en god proces, via personlige individuelle samtaler og/eller fælles dialog:

 

Kurser

På AAU’s kursusportal plan2learn bliver der løbende udbudt kurser, der har til formål at klæde ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen bedst muligt på til at understøtte en god tilbagevenden efter Corona. Netop nu udbydes følgende kurser:

Du har også mulighed for, ganske gratis, at gennemføre en række GoLearn-kurser for eksempel:

Se alle kurser, og hvordan logger ind her.

 

AAU KOMPETENCEUDVIKLING FØLGER UDVIKLINGEN OG PASSER PÅ KURSUSDELTAGERNE

Hvis du er mest tryg ved at deltage i kurser online, kan du fortsat tilmelde dig og følge e-læringskurser i Kursusportalen. Se aktuelle tilbud om ledelseskurser og kurser i Microsoft Office programmerne samt Trivsel og Performance

 

Kontakt os og bliv guidet i den rigtige retning, hvis du f.eks. har lyst til en uvildig samtale om jeres muligheder, hjælp til valg af fokus, brug for en ståstedsanalyse eller andet, der kan hjælpe i processen.