Kompetenceløft af TAP på AAU (FUSA-projekt)

Løft af laboratoriemedarbejdernes pædagogiske kompetencer

AAU har fået projektmidler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til et kompetenceudviklingsprojekt.

Formålet med projektet er at løfte de pædagogiske kompetencer for tekniske TAP’er med instruktionsopgaver over for studerende og dermed højne kvaliteten i aktiviteterne i laboratorierne og værkstederne på AAU.

Desuden har ambitionen været at bringe TAP'er med sammenlignelige funktioner på AAU sammen i et netværk til gensidig inspiration, faglig sparring og fælles udvikling.

Her på siden kan du læse mere om projektet og finde relevant information, uanset om du er deltager, leder eller bare gerne vil lade dig inspirere.

AKTUeLT

Det afsluttende event blev afholdt den 18. august 2020 på campus øst i Aalborg. 20 af de 36 deltagere mødte op til den fælles afslutning og evaluering af projektet.

HK har besøgt kursisterne på kursusforløbet i foråret 2019 for at høre om projektet og deltagernes udbytte af at deltage. Læs artiklen på HK's hjemmeside.

ProjektSTATUS

Første fase af projektet er afsluttet. 10 deltagere har været på Voksenpædagogisk Grundkursus hos AOF i efteråret 2018, og forløbet er blevet evalueret positivt på et møde i december 2018.

Anden fase er afsluttet. I foråret 2019 har 11 deltagere været på kursus. Forløbet blev evalueret på et internt evalueringsmøde den 25. april 2019. Se de positive resultater her.

Det sidste hold med 15 deltagere har været af sted på Voksenpædagogisk Grundkursus hos AOF i efteråret 2019. Forløbet blev afsluttet med et evalueringsmøde den 29. januar 2020.

De deltagende institutter og enheder i projektet er:

 • Medicin og sundhedsteknologi
 • Planlægning
 • Kemi og Bioteknologi
 • Klinisk Institut
 • Energiteknik
 • Elektroniske Systemer
 • Kommunikation og Psykologi (Medialab)
 • Materialer og Produktion
 • Lab. og værkstederne på 1. studieår
 • Administration og planlægning
 • Byggeri, by og miljø (BUILD)

Projektet er afsluttet i efteråret 2020 med et evalueringsevent for alle deltagere.

Projektets resultater er præsenteret i HSU på deres møde i september 2020.

Tidligere aktiviteter

Materiale fra informationsmødet den 21. juni finder du her:

Læs også omtale af projektet i Inside.

Projektet er også omtalt i AAU Kompetenceudviklings nyhedsbrev september 2018.

Styregruppemedlemmer

 • Institutleder Kim Dremstrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Merete Fredsgaard, Teamleder (tidl. TR), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • Per Knudsen, Sektionsleder (tidl. TR), Institut for Byggeri og Anlæg
 • Tine Corfitsen (projektleder), AAU Kompetenceudvikling